RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Trivselregler

Inom Rumme Tomtägarförening har vi ett gemensamt ansvar att följa dessa enkla regler för att alla boende på Rumme ska trivas. Därför ser vi till att våra gäster, hyresgäster och hantverkare känner till de regler som kan gälla även dem:

  1. Högsta tillåtna hastighet på vägarna är 20 km/tim. Obehörig motortrafik, mopeder inräknade, är förbjuden. Mopedåkning på ängen eller på stigarna är inte tillåten.
  2. Arbete med verktyg och maskiner som orsakar väsen är olämpligt före kl 7 och efter kl 21 på vardagar. På helger kan frid gärna få råda till kl 9. Informera berörda grannar när höga ljud kan förväntas utanför dessa tider.
  3. Visa god hänsyn vid våra gemensamma badplatser, de är till för oss alla. Badbryggan och flotten i Rumsviken är olämpliga för spinnfiske när badande finns där. Förtöjning av båtar är inte heller tillåten där; det är det båtbryggorna i Norrviken (Mickrumsviken) är till för.
  4. Var restriktiv med bevattning av gräsmattor och odlingar med sommarvattnet.
  5. Håll efter buskar och träd på egen tomtmark, så att växtligheten inte inkräktar på vägar, vändplaner eller på el- och telefonledningar.

Uppdaterat juni 2021