RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Bilder från förr

Inscannade från 50-talet.