RUMME TOMTÄGARFÖRENING

 

 

Kategorisering av vägar

Vägsträcka

Klass

Antal fastigheter längs vägsträcka

 

Behmersbacken från stora vägen till korsväg

Längd ca 430 m

A

30

 

Väg från korsväg till pumpen

Längd ca 40 m

B

11

 

Väg från korset till vändplan Rumsviken vid tomt 1:37 (Falk)

Längd ca 280 m

B

7

 

Väg från pumpen till vändplan utkiksberg vid tomt 1:31 (M Reichard)

Längd ca 160 m

B

7

 

Väg från pumpen till vändplan vid tomt 1:24 (Jonas Arrhénborg)

Längd ca 60 m

C

2

 

Väg från pumpen till tomt 1:22 (A Åhlén)

Längd ca 40 m

D

1

 

Väg från Behmersbacken till tomt 1:20 (Ericsäter)

Längd ca 50 m

D

2

 

Väg från Behemersbacken till tomt 1:11 (Ryding)

Längd ca 100 m

D

4

 

Skogsstigen (Wallenius)

Längd ca 260 m

E

1

 

Väg från Behemersbacken till tomt 1:9 (F Gustavsson)

Längd ca 60 m

E

1