RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Nyheter!

  • Handlingar för årsmötet 2019 ligger under fliken Föreningen/ årsmöteshandlingar
  • Medlemmar 2019 (även korv & fika ansv för årsmöten och arbhelg
  • Trivselråd
  • Rumme årskalender

 

Kommande arbetshelg

  • 19:e och 20:e oktober, samling kl 10 vid pumpen

Badvattentemp

  • 20 °C uppmättes i helgen 31/8-1/9 vid badbryggan i Rumsviken

Vattenanalyser

Vattnet i våra brunnar och sommarvattensystemet bedöms otjänligt. Aktuel analys finns under rubriken Föreningen

 

Lösenord

För tillgång till lösenordsskyddade sidor, kontakta Magnus: magnus.reichard@gmail.com

 

Välkommen!

Hemsida för medlemmarna i Rumme Tomtägarförening.

Här hittar du aktuell information som rör vårt område och dess medlemmar

 

Styrelse 2019/2020

Peter Haglund - Ordförande

llona Orgmets - Sekreterare

Eva Liljequist - Kassör

Staffan Lodén - Ledamot

 

Övriga funktionärer:

Jan Arrhénborg - Bryggfogde (brygg- och gästplatser)

Magnus Reichard - Webfogde (information)

Johan Bergström - Vattenfogde ("sommarvattnet")

Kontakta styrelsen: styrelsen@rumme.se

Nyheter/ information: magnus.reichard@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  

Antal besök på denna sida: [counter]

Antal besökare 2016: 944 st