RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Årsmöte 2022

Söndag 19:e juni 2022

Kallelse inkl bilagor här!

Vattenanalyser

Vattnet i föreningens brunnar och sommarvattensystemet bedöms otjänligt. För senaste vattenanalys se flik Föreningen

Lösenord

Kontakta Erik för tillgång till lösenordsskyddade sidor.

Välkommen!

Hemsida för medlemmarna i Rumme Tomtägarförening.

Under menyvalet Kalender hittar du aktuell information som rör vårt område och dess medlemmar.

 

Styrelse

Peter Haglund - Ordförande

llona Orgmets - Sekreterare

Eva Liljequist - Kassör

Erik Ryding - Ledamot

 

Övriga funktionärer

Jan Arrhénborg - Bryggfogde (brygg- och gästplatser)

Erik Ryding - Webbfogde (hemsida)

Johan Bergström - Vattenfogde ("sommarvattnet")

Kontakta styrelsen: styrelsen@rumme.se